Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Zawiłości języka ukraińskiego i tłumaczenie może okazać się prostrze dzięki następującym pomocom, znalezionym w sieci:

 

 

Przy tłumaczeniach czasem trzeba stosować transliterację. Dotyczy to zwłaszcza przekazywania imion i nazwisk na alfabet łaciński.

Jest wiele możliwości i trudno stwierdzić, która jest tą idealną. Wszystko zależy od sytuacji.

 Jeśli bowiem ktoś ma już dokumenty w języku polskim wykonane według starej transliteracji z paszportu - nie można mu raptem zmienić pisowni na nową.

Jednak zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. ustawą o zawodzie tłumacza dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języka ukraińskiego (oraz innych języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma) należy zastosować transliterację lub transkrypcję tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów podać brzmienie zgodne z regułami pisowni obowiązującymi na Ukrainie (lub w danym kraju w przypadku innych języków).

Sprawdzić obowiązujące ukraińskie zasady można na stronie Państwowe Służby Migracyjnej Ukrainy: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html

Do 2015 roku obowiązywało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2005 r.), zgodnie z którym dla języka ukraińskiego była stosowana polska transliteracja.

W paszportach ukraińskich na przestrzeni dwudziestolecia była stosowana różna transliteracja cyrylicy na alfabet łaciński. Obecnie stosuje się transliterację z 2010 r. (zgodnie z postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 27 stycznia 2010 r. Nr 55).

Obie można zobaczyć i porównać w tabeli:

 

Każdy komputer ma możliwość użycia cyrylicy. Podstawowe czcionki są wyposarzone od razu w cyrylicę - należy tylko włączyć opcję wpisywania tekstu cyrylicą.

W przypadku niewielu liter, które są potrzebne można po prostu wstawiać znaki.

 

Gdy jednak istnieje potrzeba wpisywania większych tekstów należy dodać język z cyrylicą i przełączać w pasku języka (u dołu po prawej - obok zegara) w zależności od potrzeb.

 

Domyślnie układ klawiatury z cyrylicą różni się od rozkładu łacińskiego - np. litera "a" jest pod klawiszem "f".

Można jednak zmienić układ klawiatury dzięki darmowemu programowi The Microsoft Keyboard Layout Creator i dostosować do własnych potrzeb.

  • Program do pobrania z oficjalnej strony Microsoft ==> MSKLC
  • Wersja instalacyjna mojego układu klawiatury ==> instalator układu.zip

 

Można także korzystać z zasobów on-line, które pomogą zmienić łacińskie litery na cyrylicę.