Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Przy tłumaczeniach czasem trzeba stosować transliterację. Dotyczy to zwłaszcza przekazywania imion i nazwisk na alfabet łaciński.

Jest wiele możliwości i trudno stwierdzić, która jest tą idealną. Wszystko zależy od sytuacji.

 Jeśli bowiem ktoś ma już dokumenty w języku polskim wykonane według starej transliteracji z paszportu - nie można mu raptem zmienić pisowni na nową.

Jednak zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. ustawą o zawodzie tłumacza dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języka ukraińskiego (oraz innych języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma) należy zastosować transliterację lub transkrypcję tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów podać brzmienie zgodne z regułami pisowni obowiązującymi na Ukrainie (lub w danym kraju w przypadku innych języków).

Sprawdzić obowiązujące ukraińskie zasady można na stronie Państwowe Służby Migracyjnej Ukrainy: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html

Do 2015 roku obowiązywało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2005 r.), zgodnie z którym dla języka ukraińskiego była stosowana polska transliteracja.

W paszportach ukraińskich na przestrzeni dwudziestolecia była stosowana różna transliteracja cyrylicy na alfabet łaciński. Obecnie stosuje się transliterację z 2010 r. (zgodnie z postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 27 stycznia 2010 r. Nr 55).

Obie można zobaczyć i porównać w tabeli: